Wypracowaliśmy 94 projekty!

Projekty mieszkańców

Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu mieszkańcy miasta mogli współdecydować o lokalnych wydatkach. Poniżej prezentujemy listę projektów.

Wybierz dzielnicę:

 • Aleje (2 projekty)

  Budżet: 373 895,70 zł (4.67%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Aranżacja zieleni na osiedlu Mickiewicza i Krasińskiego

  Szacunkowy koszt realizacji: 308 595,70 zł

  Zagospodarowanie terenu poprzez m.in. remont nawierzchni chodników, nawierzchni drogowej, utwardzenie miejsc postojowych, remont wiaty śmietnikowej, uporządkowanie zieleni

  Nazwa projektu: Doposażenie placu zabaw na os.Mickiewicza między blokami 34 i 36

  Szacunkowy koszt realizacji: 65 300,00 zł

  Montaż urządzeń zabawowych na placu zbaw tj.: urządzenie modułowe, wieża wspinaczkowa ze zjeżdżalnią, nawierzchnia bezpieczna, karuzela trzmiel, urządzenie linearne - choinka, tablice edukacyjne, ławka parkowa


 • Antoniów (3 projekty)

  Budżet: 71 123,82 zł (0.89%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Zabudowana szafa w świetlicy w Antoniowie

  Szacunkowy koszt realizacji: 15 000,00 zł

  Wykonanie zamykanej szafy zabudowanej o wymiarach ok.3,5x3,00 z nadrukowaną fotografią na froncie szafy

  Nazwa projektu: Ścieżka ekologiczno-dydaktyczna "Bagna w Antoniowie"

  Szacunkowy koszt realizacji: 34 000,00 zł

  3 tablice opisujące ptaki (2 gatunki na jednej), 1 tablica z płazami, 1 tablica z gadami, 1 tablica z regulaminem i trasą ścieżki. W okolicy tablic powinny być umieszczone ławki leśne po 2 sztuki przy jednej tablicy. Łącznie 6 tablic i 12 ławek.

  Nazwa projektu: Fit festyn

  Szacunkowy koszt realizacji: 22 000,00 zł

  Projekt polega na zorganizowaniu Fit Festynu. Program i atrakcje festynu:

  • gry i zabawy dla dzieci – wioska indiańska itp.
  • rodzinna gra terenowa;
  • występ artystyczny, występ orkiestry;
  • posiłek regeneracyjny dla uczestników;
  • wydanie broszury informacyjnej o działaniach w Antoniowie (format A5, 16 kartek),
  • ilość uczestników – ok.300 osób.


 • Błędów (2 projekty)

  Budżet: 114 582,18 zł (1.43%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Uporządkowanie terenu obok przystanku końcowego

  Szacunkowy koszt realizacji: 60 200,00 zł

  ogrodzenie działki 496/1 wraz z dokumentacją projektową, - zakup i wstawienie 4 sztuk ławek parkowych z oparciem. - oświetlenie ledowe na ulicy Zagórze przy posesji nr 100. Montaż dwóch sztuk lamp, na istniejących słupach (w miarę możliwości technicznych).

  Nazwa projektu: Doposażenie Remizy OSP

  Szacunkowy koszt realizacji: 54 382,18 zł

  Doposażenie Remizy OSP będzie obejmowało (do wysokości środków): krzesła - 130 sztuk i stoły (takie same jak zakupione w 2018 r.) telewizor 60 cali wraz z uchwytem na ścianę, laptop z systemem operacyjnym + mysz, rzutnik - projektor 91920x1080, 3LCD 2.5LM) ekran projekcyjny, przenośny elektryczny min 200cm x 200cm) oświetlenie sceny, sprzęt nagłaśniający (do karaoke), mikrofony, kolumny, wzmacniacz


 • Brodway (3 projekty)

  Budżet: 310 384,24 zł (3.88%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Miejsca parkingowe przy Morcinka 16

  Szacunkowy koszt realizacji: 210 834,24 zł

  Wykonanie miejsc postojowych prostopadłych z kostki betonowej.

  Nazwa projektu: Miejsce rekreacji dla małych i dużych

  Szacunkowy koszt realizacji: 32 550,00 zł

  Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń do wypoczynku i rekreacji tj. stół do ping ponga, stolik betonowo-drewniany - 2 szt., stolik betonowy do gry w warcaby/szachy, montaż 4 stanowisk rowerowych, 2 szt.ławek

  Nazwa projektu: Utworzenie parkingu oraz pielęgnacja zieleni

  Szacunkowy koszt realizacji: 67 000,00 zł

  Wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej oraz pielęgnacja zieleni znajdującej się w pasie drogowym.


 • Gołonóg (4 projekty)

  Budżet: 293 922,74 zł (3.67%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Biblioteka dla wszystkich - czytanie jest modne

  Szacunkowy koszt realizacji: 7 922,74 zł

  Zakup nowości wydawniczych

  Nazwa projektu: Parking osiedlowy przy ul. Cieszkowskiego 22

  Szacunkowy koszt realizacji: 61 000,00 zł

  Wykonanie miejsc postojowych oraz poszerzenie drogi

  Nazwa projektu: Parking na ulicy Cieszkowskiego 14-16

  Szacunkowy koszt realizacji: 101 500,00 zł

  Wykonanie miejsc postojowych z płyt typu jomb.

  Nazwa projektu: Parking na ulicy Tiereszkowej

  Szacunkowy koszt realizacji: 123 000,00 zł

  Wykonanie miejsc postojowych


 • Kasprzak (7 projektów)

  Budżet: 519 295,64 zł (6.49%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Biblioteka XXI w

  Szacunkowy koszt realizacji: 30 000,00 zł

  Zakup nowości wydawniczych oraz przeprowadzenie warsztatów

  Nazwa projektu: Chodnik strona południowa pomiędzy ul. Tysiąclecia 27 a Kasprzaka 54,54a.

  Szacunkowy koszt realizacji: 110 000,00 zł

  Remont i wymiana nawierzchni chodnika, powierzchnia ok.360 m2

  Nazwa projektu: Parking i chodnik. Skwer Kasprzaka 48,50

  Szacunkowy koszt realizacji: 45 000,00 zł

  Utwardzenie nawierzchni w miejscu istniejącego przedeptu, wykonanie miejsc parkingowych prostopadłych.

  Nazwa projektu: Parking osiedlowy przy bloku Kasprzaka 18 - kontynuacja z roku 2018

  Szacunkowy koszt realizacji: 45 000,00 zł

  Wykonanie miejsc postojowych prostopadłych do osi jezdni po stronie północno-zachodniej budynku przy ul. Kasprzaka 18

  Nazwa projektu: Remont chodnika ul. Młodych

  Szacunkowy koszt realizacji: 174 295,64 zł

  Remont nawierzchni chodnika po stronie zachodniej ul.Młodych

  Nazwa projektu: Odprowadzenie wody deszczowej z placu przed cukiernią

  Szacunkowy koszt realizacji: 30 000,00 zł

  Wykonanie odwodnienia terenu

  Nazwa projektu: Chodnik w drodze na pocztę

  Szacunkowy koszt realizacji: 45 000,00 zł

  Wymiana nawierzchni chodnika


 • Kuźniczka Nowa (1 projekt)

  Budżet: 42 211,44 zł (0.53%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Raj dla dzieci - rewitalizacja placyku dla najmłodszych

  Szacunkowy koszt realizacji: 42 211,44 zł

  Demontaż części urządzeń zabawowych wraz z montażem nowych.


 • Łazy Błędowskie (1 projekt)

  Budżet: 53 884,14 zł (0.67%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Zagórcze - etap 2

  Szacunkowy koszt realizacji: 53 884,14 zł

  Ułożenie krawężników, wyrównanie tłucznia+ przygotowanie pod kostkę, ułożenie kostki.


 • Łęka (1 projekt)

  Budżet: 72 201,30 zł (0.9%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Sportowo - rekreacyjne zagospodarowanie działki 713 przy ulicy Zygmunta Różyckiego, etap2

  Szacunkowy koszt realizacji: 72 201,30 zł

  Budowa drewnianej altany wraz z wyposażeniem tj. grill z cegły z akcesoriami do grillowania, wewnątrz altany podłoże zostanie wykonane z kostki brukowej, wykonanie miejsc postojowych oraz montaż stojaków rowerowych do wysokości środków na dzielnicę


 • Łęknice (3 projekty)

  Budżet: 192 400,18 zł (2.41%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Modernizacja placu zabaw

  Szacunkowy koszt realizacji: 122 900,00 zł

  Demontaż starych urządzeń oraz montaż nowych urządzeń zabawowych, wraz z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych

  Nazwa projektu: Wymiana podłoża na placu zabaw

  Szacunkowy koszt realizacji: 58 200,00 zł

  Usunięcie nawierzchni żwirowej i ułożenie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych

  Nazwa projektu: Przyjazna biblioteka Filia nr 20

  Szacunkowy koszt realizacji: 11 300,00 zł

  Zakup nowości książkowych oraz regałów na książki i audiobooki


 • Łosień (3 projekty)

  Budżet: 116 138,54 zł (1.45%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Doposażenie Filii nr 13 MBP w nowości książkowe

  Szacunkowy koszt realizacji: 6 633,54 zł

  Zakup nowości książkowych

  Nazwa projektu: Zakup namiotów biesiadnych

  Szacunkowy koszt realizacji: 6 400,00 zł

  Zakup namiotów biesiadnych o stalowej konstrukcji (stelaż, dach, 3 ściany boczne)

  Nazwa projektu: Miejsce na imprezy plenerowe - wykostkowanie

  Szacunkowy koszt realizacji: 103 105,00 zł

  Wykostkowanie terenu wokół wiaty z V edycji DBP oraz za remizą do wysokości środków


 • Manhattan (5 projektów)

  Budżet: 410 051,14 zł (5.13%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy ul. Długiej 3

  Szacunkowy koszt realizacji: 180 000,00 zł

  Wykonanie miejsc parkingowych przy bloku na ul. Długiej wraz z drogą dojazdową

  Nazwa projektu: Świetlica Środowiskowa Skate Room

  Szacunkowy koszt realizacji: 127 882,20 zł

  Poszerzenie oferty świetlicy Skate Room poprzez wykonanie remontu pomieszczeń.

  Nazwa projektu: Wybieg dla psów

  Szacunkowy koszt realizacji: 31 500,00 zł

  Ogrodzenie terenu, ustawienie ławek - stworzenie miejsca dla swobodnych spacerów z psami.

  Nazwa projektu: Rozbudowa Monitoringu wizyjnego na Manhattanie

  Szacunkowy koszt realizacji: 48 000,00 zł

  Montaż jednej kamery i wykonanie projektu buowlanego

  Nazwa projektu: Biblioteka dla każdego i małego i dużego

  Szacunkowy koszt realizacji: 22 500,00 zł

  Zakup nowości książkowych, organizacja spotkań i warsztatów.


 • Marianki (1 projekt)

  Budżet: 42 091,72 zł (0.53%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Zagospodarowanie placu centralnego w Mariankach

  Szacunkowy koszt realizacji: 57 683,72 zł

  Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez: zbudowanie altanki wraz z ławami i stołami, postawienie 4 łowostołów przed altaną, montaż ławki przy kapliczce, utwardzenie wejścia płytami ażurowymi.


 • Mydlice Południowe (3 projekty)

  Budżet: 564 908,96 zł (7.06%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Rewitalizacja skweru Stare Mydlice

  Szacunkowy koszt realizacji: 86 550,00 zł

  Wykonanie nasadzeń wraz z elementami małej architektury, wykonanie chodnika

  Nazwa projektu: Ścieżka pieszo - rowerowa

  Szacunkowy koszt realizacji: 160 000,00 zł

  Wykonanie chodnika pieszo - rowerowego z kostki brukowej.

  Nazwa projektu: Park kieszonkowy

  Szacunkowy koszt realizacji: 316 200,00 zł

  Budowa parku: remont istniejących chodników, nowe chodniki, nasadzenia i elementy małej architektury.


 • Mydlice Północne (2 projekty)

  Budżet: 402 029,90 zł (5.03%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Remont drogi i chodnika przy Chopina

  Szacunkowy koszt realizacji: 390 000,00 zł

  Remont części drogi osiedlowej oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej.

  Nazwa projektu: Zamontowanie furtki

  Szacunkowy koszt realizacji: 8 000,00 zł

  Wykonanie schodów wraz balustradą pomiędzy boiskiem a budynkiem CAO oraz zamontowanie furtki.


 • Okradzionów (2 projekty)

  Budżet: 73 937,24 zł (0.92%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Dostawa i montaż 2 sztuk kabin dla zawodników rezerwowych

  Szacunkowy koszt realizacji: 20 000,00 zł

  Dostawa i montaż 2 sztuk kabin dla zawodników rezerwowych dla 13 miejsc.

  Nazwa projektu: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej z wypoziomowaniem terenu

  Szacunkowy koszt realizacji: 53 937,24 zł

  Zakup i wymiana drzwi frontowych, bocznych, zakup krzeseł, wypoziomowanie terenu za budynkiem świetlicy.


 • Osiedle Młodych Hutników (4 projekty)

  Budżet: 223 527,38 zł (2.79%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Siłownia pod chmurką

  Szacunkowy koszt realizacji: 108 400,00 zł

  Zakup i montaż urządzeń siłowych podwójnych (biegacz, prasa nożna, narciarz, twister, wioślarz, rowerek) zainstalowanych na pylonie siłowni plenerowej na kostce betonowej. Zakup 3 szt. ławek z montażem. Zakup 3 szt. koszy na śmieci z montażem . Wykonanie nawierzchni alejek i placyków, zalecana kostka brukowa (108m2) Poszerzenie oraz remont schodów terenowych

  Nazwa projektu: Miejsca parkingowe 81-83

  Szacunkowy koszt realizacji: 55 000,00 zł

  Projekt zakłada wykonanie miejsc postojowych wraz z poszerzeniem drogi (o 2,5m.)

  Nazwa projektu: Uporządkowanie terenów zewnętrznych osiedla

  Szacunkowy koszt realizacji: 31 000,00 zł

  Likwidacja zielonej wysepki i przebudowa jej na miejsca parkingowe

  Nazwa projektu: Doposażenie Filii 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej

  Szacunkowy koszt realizacji: 29 127,38 zł

  Zakup książek, nowości wydawniczych


 • Piekło (2 projekty)

  Budżet: 77 528,84 zł (0.97%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Miejsca parkingowe

  Szacunkowy koszt realizacji: 49 528,84 zł

  Wykonanie 10 sztuk miejsc parkingowych z płyt ażurowych

  Nazwa projektu: Stoły parkowo – rekreacyjne

  Szacunkowy koszt realizacji: 28 000,00 zł

  Ustawienie stołów:

  - 2 stoły betonowo-drewniane biesiadne,
  - stół do piłkarzyków


 • Podlesie (1 projekt)

  Budżet: 86 447,98 zł (1.08%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Remont chodnika Spółdzielcza

  Szacunkowy koszt realizacji: 84 000,00 zł

  Wymiana nawierzchni chodnika na istniejącym chodniku po południowej stronie ulicy Spółdzielczej.


 • Ratanice (1 projekt)

  Budżet: 41 972,00 zł (0.52%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Przystanki autobusowe przy ul.Ratanice

  Szacunkowy koszt realizacji: 26 380,00 zł

  Wykonanie chodników z kostki betonowej na dwóch przystankach autobusowych, montaż ławek i koszy na odpady


 • Reden (4 projekty)

  Budżet: 421 723,84 zł (5.27%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury w obrębie ulic Królowej Jadwigi, Skibińskiego, Augustynika, Cieplaka, Konopnickiej

  Szacunkowy koszt realizacji: 82 000,00 zł

  Remont chodnika przy ul.Skibińskiego 4A (zwężenie do szer.1,5 m), wymiana nawierzchni na kostke brukową oraz poszerzenie drogi; remont nawierzchni po stronie zachodniej budynku przy Cieplaka 1E; budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami 40 i 40A przy ul. Konopnickiej

  Nazwa projektu: Aktywna Biblioteka

  Szacunkowy koszt realizacji: 40 000,00 zł

  Zakup tablicy multimedialnej oraz nowości wydawniczych

  Nazwa projektu: Remont chodnika i poszerzenie ulicy na zatoki parkingowe ul.Orzeszkowa

  Szacunkowy koszt realizacji: 60 000,00 zł

  Remont chodnika zlokalizowanego na wysokości budynków przy ul. Orzeszkowej 2 i 2A

  Nazwa projektu: Remont ciągu komunikacji pieszej oraz , montaż elementów małej architektury, nasadzenie zieleni.

  Szacunkowy koszt realizacji: 237 000,00 zł

  Remont nawierzchni chodników ul.Reymonta 1, utwardzenie ciągów pieszych od strony ul.Augustynika, ustawienie 5 ławek i 2 koszy na śmieci


 • Reden-Adamiecki (2 projekty)

  Budżet: 447 343,92 zł (5.59%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Nowe życie parkingu oraz nowe miejsca parkingowe

  Szacunkowy koszt realizacji: 190 000,00 zł

  Utwardzenie nawierzchni po stronie południowo-wschodniej ul.1 Maja 50 - ułożenie płyt typu JOMB

  Nazwa projektu: Osiedlowy parking przy ul.Adamieckiego 2 w Dąbrowie Górniczej

  Szacunkowy koszt realizacji: 257 300,00 zł

  Budowa parkingu z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul.Adamieckiego 2


 • Rudy (1 projekt)

  Budżet: 46 760,80 zł (0.58%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Remont oraz doposażenie Świetlicy Środowiskowej

  Szacunkowy koszt realizacji: 46 760,80 zł

  Remont sali: wymiana drzwi, tynków, malowanie ścian, zakup oświetlenia, wykładziny i rolet. Doposażenie Sali zabaw w basen z kulkami, gry planszowe, stół,regał, telewizor, laptop, projektor, ekran


 • Stara Dąbrowa (2 projekty)

  Budżet: 101 113,68 zł (1.26%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Budowa aktywnego przejścia dla pieszych

  Szacunkowy koszt realizacji: 69 000,00 zł

  Budowa bezpiecznego, przejścia dla pieszych

  Nazwa projektu: Bezpieczne chodzenie przy ul Starzyńskiego

  Szacunkowy koszt realizacji: 32 113,00 zł

  Wymiana nawierzchni chodnika.


 • Stary Gołonóg (6 projektów)

  Budżet: 317 687,16 zł (3.97%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Bezpiecznie i wygodnie na Starym Gołonogu

  Szacunkowy koszt realizacji: 70 000,00 zł

  Wymiana nawierzchni chodników (ok. 210 m2) oraz krawężników

  Nazwa projektu: Kocie towarzystwo na Starym Gołonogu

  Szacunkowy koszt realizacji: 7 687,16 zł

  Warsztaty edukacyjne /festyn poświęcone tematyce opieki nad bezdomnymi kotami

  Nazwa projektu: Mała wspólna przestrzeń

  Szacunkowy koszt realizacji: 10 000,00 zł

  Zakup i montaż plenerowego, betonowego stołu do ping-ponga

  Nazwa projektu: Zakątek rekreacyjny przy szkole

  Szacunkowy koszt realizacji: 90 200,00 zł

  Powstanie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej: Mały zestaw zabawowy — rekreacyjny, huśtawka pojedyncza, urządzenie zabawowe (kiwak), urządzenia siłowe podwójne na pylonie siłowni plenerowej z montażem na kostce betonowej — 4 sztuki, stolik betonowy do gry w szachy/warcaby z dwoma siedziskami, stół do ping-ponga,kosz na śmieci ławka— 2 sztuki.

  Nazwa projektu: Modernizacja parkingu przy Kasprzaka 14

  Szacunkowy koszt realizacji: 60 000,00 zł

  Wydzielenie z pasa drogowego dwóch zatok postojowych (6+4 miejsca) wraz z montażem separatorów parkingowych

  Nazwa projektu: Stary Gołonóg oświetlenie na Wybickiego - Bema

  Szacunkowy koszt realizacji: 79 800,00 zł

  Montaż 6 punktów oświetleniowych wdłuż ulicy Bema od bloku Wybickiego 4 do bloku Wybickiego 12


 • Staszic (2 projekty)

  Budżet: 93 930,48 zł (1.17%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Wymiana latarni

  Szacunkowy koszt realizacji: 71 180,48 zł

  Wymiana punktów świetlnych, przeniesienie punktu świetlnego poza obręb placu, jeżeli zostanie uzyskana zgoda.

  Nazwa projektu: Wymiana nawierzchni na placu zabaw

  Szacunkowy koszt realizacji: 22 750,00 zł

  Wymiana istniejącej nawierzchni na nawierzchnię poliuretanową


 • Strzemieszyce Małe (1 projekt)

  Budżet: 111 589,18 zł (1.39%)

  Projekt wybrany w głosowaniu

  Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS Promień

  Szacunkowy koszt realizacji: 109 400,00 zł

  Wytyczenie i utwardzenia alejek parkowych, ławki parkowe, kosze na śmieci,trzebież zieleni i uporządkowanie terenu wokół Bono. Podwójne urządzenie do siłowni plenerowej


 • Strzemieszyce Wielkie (2 projekty)

  Budżet: 513 010,34 zł (6.41%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Budowa infrastruktury rowerowej w Strzemieszycach Wielkich

  Szacunkowy koszt realizacji: 500 000,00 zł

  Wykonanie dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego.

  Nazwa projektu: Zakup nowości wydawniczych Filii nr 8

  Szacunkowy koszt realizacji: 13 010,34 zł

  Projekt obejmuje zakup nowości książkowych i audiobooków


 • Śródmieście (5 projektów)

  Budżet: 452 192,58 zł (5.65%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Modernizacja placu pomiędzy budynkami Kościuszki 20-24

  Szacunkowy koszt realizacji: 70 000,00 zł

  Wykonanie remontu schodów przy budynku Kościuszki 20 oraz nasadzenie roślinności

  Nazwa projektu: Parking przy ul. Kościuszki 58 oraz 60

  Szacunkowy koszt realizacji: 22 520,00 zł

  Modernizacja i rozbudowa istniejącego parkingu

  Nazwa projektu: Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej wraz z oświetleniem typu parkowego z rozbudową parkingu i nasadzeniem zieleni

  Szacunkowy koszt realizacji: 233 000,00 zł

  Wykonanie miejsc parkingowych, remont nawierzchni drogi, montaż oświetlenia, nasadzenia zieleni.

  Nazwa projektu: Nowe książki dla biblioteki

  Szacunkowy koszt realizacji: 70 000,00 zł

  Uzupełnienie księgozbioru biblioteki

  Nazwa projektu: Wymiana nawierzchni chodnikowej i zazielenienie skweru

  Szacunkowy koszt realizacji: 46 000,00 zł

  Wymiana nawierzchni asfaltowej chodnika, remont schodów, nasadzenie zieleni


 • Trzebiesławice (5 projektów)

  Budżet: 92 733,28 zł (1.16%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Nowe oświetlenie pod nowym zadaszeniem

  Szacunkowy koszt realizacji: 30 000,00 zł

  Zamontowanie słupa z 2 punktami oświetleniowymi, zamontowanie 3 betonowo – drewnianych ławostołów

  Nazwa projektu: Modernizacja powierzchni użytkowej przy SP nr 35 i strefie rekreacyjnej

  Szacunkowy koszt realizacji: 39 400,00 zł

  Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu poruszających się po placu dzieci poprzez utwardzenie placu kruszywem

  Nazwa projektu: Zakup sprzętu nagłaśniającego z szafą do przechowywania

  Szacunkowy koszt realizacji: 3 600,00 zł

  Zakup sprzętu nagłaśniającego z mikrofonami oraz zamykaną szafą do przechowywania tego sprzętu

  Nazwa projektu: Składane zestawy ogrodowe

  Szacunkowy koszt realizacji: 10 500,00 zł

  Zakup 10 zestawów ogrodowych tj. stół i dwie ławki oraz zakup 3 namiotów 3 x 6 m

  Nazwa projektu: Zakup rzutnika wraz z ekranem projekcyjnym

  Szacunkowy koszt realizacji: 7 500,00 zł

  Zakup rzutnika wraz z ekranem projekcyjnym, rozwijanym elektrycznie o wymiarach 244 x 183


 • Tucznawa-Bugaj-Sikorka (2 projekty)

  Budżet: 172 766,10 zł (2.16%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Bezpieczna dzielnica

  Szacunkowy koszt realizacji: 22 766,10 zł

  Zakup systemu monitoringu wizyjnego z 6 kamerami

  Nazwa projektu: Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj – Sikorka

  Szacunkowy koszt realizacji: 150 000,00 zł

  Realizacja kolejnego etapu budowy parku rozrywki Tucznawa- Bugaj- Sikorka


 • Tworzeń (1 projekt)

  Budżet: 225 263,32 zł (2.82%)

  Projekt wypracowany przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Poszerzenie ul. Pogoria oraz budowa chodnika

  Szacunkowy koszt realizacji: 210 000,00 zł

  Poszerzenie jezdni o 1 m w kier. południowym oraz budowa chodnika po stronie północnej


 • Ujejsce (2 projekty)

  Budżet: 158 279,98 zł (1.98%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Nowa powierzchnia do tańczenia na placu remizy OSP Ujejsce

  Szacunkowy koszt realizacji: 91 000,00 zł

  Wykonanie nawierzchni do tańczenia z betonu szlifowanego o powierzchni 10 m x 13 m

  Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP

  Szacunkowy koszt realizacji: 65 450,00 zł

  Zakup i montaż karuzeli wahadłowej - Urządzenie siłowni, ławki z montażem wokół starego kręgu, stół betonowy, utwardzenie nawierzchni, budowa paleniska, bramki do piłki


 • Ząbkowice (5 projektów)

  Budżet: 428 907,04 zł (5.36%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Zakup tablicy informacyjnej o zanieczyszczeniach powietrza

  Szacunkowy koszt realizacji: 12 000,00 zł

  Zakup i montaż tablicy do wyświetlania informacji o zanieczyszczeniach powietrza kompatybilnej z detektorem umieszczonym na Domu Kultury Ząbkowice.

  Nazwa projektu: Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Ząbkowicach

  Szacunkowy koszt realizacji: 153 000,00 zł

  Remont pomieszczeń Domu Kultury w Ząbkowicach: ogólnodostępnej toalety na parterze z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianą sanitariatów i wyposażeniem. Remont sali widowiskowo- wystawienniczej w zakresie cyklinowania parkietu i prac malarskich, remont pomieszczenia po byłej szatni.

  Nazwa projektu: Zakątek dla aktywnych

  Szacunkowy koszt realizacji: 91 300,00 zł

  Projekt obejmuje zakup i montaż: 7 szt.podwójnych urządzeń siłowych zainstalowanych na kostce betonowej

  Nazwa projektu: Kampania o zanieczyszczeniach antysmogowa

  Szacunkowy koszt realizacji: 2 200,00 zł

  Zaprojektowanie, promocja i rozpowszechnienie ulotki informującej o zanieczyszczeniach.Ulotka ma zwrócić uwagę na problem smogu wynikającego ze złej jakości opału, palenia śmieciami w gospodarstwach domowych oraz zanieczyszczeniami wydobywającymi się z zakładów przemysłowych

  Nazwa projektu: Modernizacja zagospodarowania terenu Osiedla Robotniczego- odnowienie nawierzchni parkingu w rejonie garaży i budynku 5A

  Szacunkowy koszt realizacji: 170 000,00 zł

  Wymiana nawierzchni, demontaż istniejącej nawierzchni, ułożenie płyty typu JOMB


 • Zielona-Korzeniec-Dziewiąty (3 projekty)

  Budżet: 334 088,80 zł (4.18%)

  Projekty wypracowane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach

  Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego

  Szacunkowy koszt realizacji: 206 900,00 zł

  Renowacja murawy, zamontowanie piłkochwytu oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci.

  Nazwa projektu: Remont kapitalny chodnika

  Szacunkowy koszt realizacji: 80 000,00 zł

  Wymiana starej nawierzchni chodnika na kostkę brukową.

  Nazwa projektu: Zielony zakątek na Granicznej

  Szacunkowy koszt realizacji: 47 188,80 zł

  Usunięcie płyt betonowych oraz uporządkowanie terenu, trzebież, założenie trawnika, kosz na śmieci.


Ładowanie...