Wypracowaliśmy 94 projekty!

Łazy Błędowskie

Udział dzielnicy (399 ze 116 103 mieszkańców):

53 884,14 zł

0.67% z sumarycznej kwoty 7 999 925,58 zł

Animator:

Ilona Barańska-Węzik


Projekt do realizacji:

Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Zagórcze - etap 2 - Ułożenie krawężników, wyrównanie tłucznia+ przygotowanie pod kostkę, ułożenie kostki. Szacunkowy koszt: 53 884,14 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


III Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców:  Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188, 3 września godz. 17:00

Notatka ze spotkania


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców:  Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188, 18 czerwca godz. 18:00

Notatka ze spotkania

Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców:  Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188, 28 maja godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Spotkanie otwierające - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188, 18 kwietnia godz. 17:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (ul. Żołnierska 188)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 14:00 -18:00


Ulice:

  • Łazy Błędowskie
  • Niegowonicka
  • Zagórcze
Ładowanie...