Wypracowaliśmy 94 projekty!

Osiedle Młodych Hutników

Udział dzielnicy (3 233 ze 116 103 mieszkańców):

223 527,38 zł

2.79% z sumarycznej kwoty 7 999 925,58 zł

Animator:

Anna Oleksiak


Projekty do realizacji:

- Siłownia pod chmurką - Zakup i montaż urządzeń siłowych podwójnych (biegacz, prasa nożna, narciarz, twister, wioślarz, rowerek) zainstalowanych na pylonie siłowni plenerowej  na kostce betonowej. Zakup 3 szt. ławka z montażem. Zakup 3 szt. koszy na śmieci z montażem. Wykonanie nawierzchni alejek i placyków, zalecana kostka brukowa (108m2). Poszerzenie oraz remont schodów terenowych. Szacunkowy koszt: 108 400,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Miejsca parkingowe 81-83 - Projekt zakłada wykonanie miejsc postojowych wraz z poszerzeniem drogi (o 2,5m). Szacunkowy koszt: 55 000, 00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Uporządkowanie terenów zewnętrznych osiedla - Likwidacja zielonej wysepki i przebudowa jej na miejsca parkingowe. Szacunkowy koszt: 31 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Doposażenie Filii 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej - Zakup książek, nowości wydawniczych. Szacunkowy koszt: 29 127,38 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 31, ZSP nr 7, al. Zwycięstwa 77, 10 września godz. 17.00

Notatka ze spotkania


I Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 31, ZSP nr 7, al. Zwycięstwa 77, 22 maja godz. 17.00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Wpłynęło 7 pomysłów


Spotkanie otwierające - Szkoła Podstawowa nr 31, ZSP nr 7, al. Zwycięstwa 77,  godz. 17.00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Zwycięstwa 91)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00 – 16:00

Wtorek 8:00 – 16:00

Środa - Piątek 10:30 – 17:30


Ulice:

  • Aleja Zwycięstwa 79,81,83,85,87,89,91,93,95
  • Europejska
  • Konstytucji 54-83
Ładowanie...