Wypracowaliśmy 94 projekty!

Marianki

Udział dzielnicy (202 ze 116 103 mieszkańców):

42 091,72 zł

0.53% z sumarycznej kwoty 7 999 925,58 zł

Animator:

Monika Kosmala


Projekt do realizacji:

- Zagospodarowanie placu centralnego w Mariankach - Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez: zbudowanie altanki wraz z ławami i stołami, postawienie 4 łowostołów przed altaną, montaż ławki przy kapliczce, utwardzenie wejścia płytami ażurowymi. Szacunkowy koszt: 57 683,72 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców - Centrum Sportów Letnich i Wodnych, ul. Letnia 9, 4 września godz. 18:00

Notatka ze spotkania


I Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców - Centrum Sportów Letnich i Wodnych, ul. Letnia 9, 22 maja godz. 18:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Wpłynęły 2 pomysły


Spotkanie otwierające - Centrum Sportów Letnich i Wodnych, ul. Letnia 9, 18 kwietnia godz. 18:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Centrum Sportów Letnich i Wodnych Park Zielona (ul. Letnia 9)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 8:00 -18:00


Ulice:

  • Marianki
Ładowanie...