Wypracowaliśmy 94 projekty!

Okradzionów

Udział dzielnicy (734 ze 116 103 mieszkańców):

73 937,24 zł

0.92% z sumarycznej kwoty 7 999 925,58 zł

Animator:

Ilona Barańska-Węzik


Projekty do realizacji:

- Dostawa i montaż 2 sztuk kabin dla zawodników rezerwowych - Dostawa i montaż 2 sztuk kabin dla zawodników rezerwowych dla 13 miejsc. Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Doposażenie Świetlicy Środowiskowej z wypoziomowaniem terenu - Zakup i wymiana drzwi frontowych, bocznych, zakup krzeseł, wypoziomowanie terenu za budynkiem świetlicy. Szacunkowy koszt: 53 937,24 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23, 5 września godz. 18:00

Notatka ze spotkania


I Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23, 30 maja godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów

Wpłynęło 6 pomysłów


Spotkanie otwierające - Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23, 20 kwietnia godz. 17:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Świetlica Środowiskowa Okradzionów (ul. Białej Przemszy 23)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 14:00 -18:00


Ulice:

  •   Białej Przemszy
  •   Górna
  •   Ziołowa
Ładowanie...