Wypracowaliśmy 94 projekty!

Kuźniczka Nowa

Udział dzielnicy (204 ze 116 103 mieszkańców):

42 211,44 zł

0.53% z sumarycznej kwoty 7 999 925,58 zł

Animator:

Ilona Barańska-Węzik


Projekt do realizacji:

- Raj dla dzieci - rewitalizacja placyku dla najmłodszych - Demontaż części urządzeń zabawowych wraz z montażem nowych. Szacunkowy koszt: 42 211,44 zł.

Stan Realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Kuźniczka Nowa 48, 10 wrzesnia godz. 17:00

Notatka ze spotkania


I Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Kuźniczka Nowa 48, 25 maja godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów

Wpłynęły 4 pomysły


Spotkanie mapujące - Świetlica Środowiskowa, ul. Kuźniczka Nowa 48, 16 kwietnia godz. 17:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Świetlica Środowiskowa Kuźniczka Nowa (ul. Kuźniczka Nowa 48)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 15:00 -19:00


Ulice:

  • Kuźniczka Nowa
Ładowanie...