Wypracowaliśmy 94 projekty!

Łosień

Udział dzielnicy (1 439 ze 116 103 mieszkańców):

116 138,54 zł

1.45% z sumarycznej kwoty 7 999 925,58 zł

Animator:

Ilona Barańska-Węzik


Projekty do realizacji:

- Miejsce na imprezy plenerowe – wykostkowanie - Wykostkowanie terenu wokół wiaty z V edycji DBP oraz za remizą do wysokości środków. Szacunkowy koszt: 103 105,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Doposażenie Filii nr 13 MBP w nowości książkowe - Zakup nowości książkowych. Szacunkowy koszt: 6 633,54 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Zakup namiotów biesiadnych - Zakup namiotów biesiadnych  o stalowej konstrukcji (stelaż, dach, 3 ściany boczne). Szacunkowy koszt: 6 400,00 zł.

Stan realizacji:  Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Pocztowa 3, 6 września godz. 17:00

Notatka ze spotkania


I Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Pocztowa 3, 21 maja godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów

Wpłynęło 5 pomysłów


Spotkanie otwierające - Świetlica Środowiskowa, ul. Pocztowa 3, 11 kwietnia godz. 17:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Pocztowa 3)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00 -15:00

Wtorek 8:00 -15:00

Środa – Piątek 10:30 -17:30


Ulice:

  •   Gołonoska
  •   Łaskowa
  •   Orna
  •   Pocztowa
  •   Przedziałowa
  •   Zagrabie
  •   Ząbkowicka  
Ładowanie...