Wypracowaliśmy 94 projekty!

Strzemieszyce Małe

Udział dzielnicy (1 363 ze 116 103 mieszkańców):

111 589,18 zł

1.39% z sumarycznej kwoty 7 999 925,58 zł

Animator:

Alicja Kowalska


Projekt do realizacji:

- Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS Promień - Wytyczenie i utwardzenia alejek parkowych, ławki parkowe, kosze na śmieci,trzebież zieleni i uporządkowanie terenu wokół Bono. Podwójne urządzenie do siłowni plenerowej. Szacunkowy koszt: 109 400,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


III Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61, 3 września godz. 17:00

Notatka ze spotkania


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61, 13 czerwca godz. 17:00

Notatka ze spotkania

Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61, 23 maja godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów

Wpłynęło 19 pomysłów


Spotkanie otwierające - Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61, 13 kwietnia godz. 17:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Świetlica Środowiskowa Strzemieszyce Małe (ul. Główna 61) 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 14:00 -19:00


Ulice:

 •   Anna
 •   Cisowa
 •   Główna
 •   Grzybowa
 •   Kawa
 •   Kazdębie
 •   Koksownicza
 •   Lipówka
 •   Składowa
 •   Jodłowa
 •   Zakawie
Ładowanie...