Wypracowaliśmy 94 projekty!

Antoniów

Udział dzielnicy (687 ze 116 103 mieszkańców):

71 123,82 zł

0.89% z sumarycznej kwoty 7 999 925,58 zł

Animator:

Monika Kosmala


Projekty do realizacji:

- Zabudowana szafa w świetlicy w Antoniowie - Wykonanie zamykanej szafy zabudowanej o wymiarach ok. 3,5mx3,00 z nadrukowaną fotografią na froncie szafy. Szacunkowy koszt: 15 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Ścieżka ekologiczno-dydaktyczna "Bagna w Antoniowie" - 3 tablice opisujące ptaki (2 gatunki na jednej), 1 tablica z płazami, 1 tablica z gadami, 1 tablica z regulaminem i trasą ścieżki. W okolicy tablic powinny być umieszczone ławki leśne po 2 sztuki przy jednej tablicy. Łącznie 6 tablic i 12 ławek. Szacunkowy koszt: 34 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Fit festyn - Projekt polega na zorganizowaniu Fit Festynu. Program i atrakcje festynu: gry i zabawy dla dzieci – wioska indiańska itp., rodzinna gra terenowa, występ artystyczny, występ orkiestry, posiłek regeneracyjny dla uczestników, wydanie broszury informacyjnej o działaniach w Antoniowie (format A5, 16 kartek), ilość uczestników – 300 osób. Szacunkowy koszt: 22 000,00  zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

Informacja ze spotkania podsumowującego


III Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4, 3 września godz. 17:00

Notatka ze spotkania


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4, 15 czerwca godz. 17:00

Notatka ze spotkania

Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4, 25 maja godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów


Wpłynęło 6 pomysłów


Spotkanie otwierające - Świetlica Środowiskowa, ul. Spacerowa 4, 16 kwietnia godz. 17:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Świetlica Środowiskowa Antoniów (ul. Spacerowa 4)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 14:00 - 20:00


Ulice:

  •   Baśniowa
  •   Gruntowa
  •   Kostury
  •   Janusza Kusocińskiego 2, 2B, 4, 4B, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 18, 18A, 20-67A
  •   Konstytucji 1-52
  •   Spacerowa
  •   Stawowa      
Ładowanie...