Wypracowaliśmy 94 projekty!

Mydlice Południowe

Udział dzielnicy (8 936 ze 116 103 mieszkańców):

564 908,96 zł

7.06% z sumarycznej kwoty 7 999 925,58 zł

Animator:

Ewa Stęplewska


Projekty do realizacji:

- Rewitalizacja skweru Stare Mydlice - Wykonanie nasadzeń wraz z elementami małej architektury, wykonanie chodnika. Szacunkowy koszt: 86 550,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Ścieżka pieszo – rowerowa - Stworzenie chodnika pieszo - rowerowego z kostki brukowej. Szacunkowy koszt: 160 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Park kieszonkowy - Stworzenie parku: remont istniejących chodników, nowe chodniki, nasadzenia i elementy małej architektury. Szacunkowy koszt: 316 200, 00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


IV Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka, ul. Grynia 17, 5 września godz. 17:00

Notatka ze spotkania


III Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Szkoła Muzyczna im. Michała Spisaka, ul. Grynia 17, 22 czerwca godz. 17:00

Notatka ze spotkania

II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Szkoła Muzyczna im. Michała Spisaka, ul. Grynia 17, 14 czerwca godz. 17:00

Notatka ze spotkania

Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: Szkoła Muzyczna im. Michała Spisaka, ul. Grynia 17, 22 maja godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów

Wpłynęło 15 pomysłów


Spotkanie otwierające - Klub Krąg, ul. Ludowa 19A, 13 kwietnia godz. 17:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Filia nr 18 MBP (ul. Legionów Polskich 131a)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00 -16:00

Wtorek 8:00 -16:00

Środa - Piątek 10:00 -18:00


Ulice:

  •   Wirgiliusza Grynia (dawne: Jakuba Dąbskiego)
  •   Jaworowa od nr 15 do nr 40
  •   Legionów Polskich 95-155
  •   Ludowa
  •   Mireckiego 17, 19, 21, 58-88
  •   Starościńska
  •   Wolska
  •   Zdrowa
  •   Ziemna
Ładowanie...