Wypracowaliśmy 94 projekty!

Reden

Udział dzielnicy (6 544 ze 116 103 mieszkańców):

421 723,84 zł

5.27% z sumarycznej kwoty 7 999 925,58 zł

Animator:

Piotr Seremet


Projekty do realizacji:

- Modernizacja infrastruktury w obrębie ulic Królowej Jadwigi, Skibińskiego, Augustynika, Cieplaka, Konopnickiej Remont chodnika przy ul.Skibińskiego 4A (zwężenie do szer.1,5 m), wymiana nawierzchni na kostke brukową oraz poszerzenie drogi; remont nawierzchni po stronie zachodniej budynku przy Cieplaka 1E; budowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami 40 i 40A przy ul. Konopnickiej. Szacunkowy koszt: 82 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Aktywna Biblioteka - Zakup tablicy multimedialnej oraz nowości wydawniczych. Szacunkowy koszt: 40 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Remont chodnika i poszerzenie ulicy na zatoki parkingowe ul. Orzeszkowa - Remont chodnika zlokalizowanego na wysokości budynków przy ul. Orzeszkowej 2 i 2A. Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.

- Remont ciągu komunikacji pieszej oraz , montaż elementów małej architektury, nasadzenie zieleni - Remont nawierzchni chodników ul. Reymonta 1, utwardzenie ciągów pieszych od strony ul. Augustynika, ustawienie 5 ławek i 2 koszy na śmieci. Szacunkowy koszt: 237 000,00 zł.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego


II Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: I LO im. Łukasińskiego, ul. Kopernika 40, 5 września godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Spotkanie z cyklu Dzielnicowych Forów Mieszkańców: I LO im. Łukasińskiego, ul. Kopernika 40, 23 maja godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów i projektów

Wpłynęło 6 pomysłów


Spotkanie otwierające - I LO im. Łukasińskiego, ul. Koprnika 40, 13 kwietnia godz. 17:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Reymonta 14)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00 -16:00

Wtorek 8:00 -16:00

Środa - Piątek 10:00 -18:00


Ulice:

 •   1 Maja 1-24
 •   Księdza Grzegorza Augustynika
 •   Cieplaka
 •   Górników Redenu
 •   Kołłątaja
 •   Konopnickiej 30, 36, 37, 38, 40, 40A, 40B, 40b, 40C
 •   Kopernika
 •   Królowej Jadwigi nr-y nieparzyste od 1 do 31
 •   Nowa
 •   Orzeszkowej
 •   Poniatowskiego
 •   Reymonta 1-16
 •   Skibińskiego
 •   Spokojna
 •   Stara
 •   Traugutta
 •   Wąska
 •   Wierzbowa
 •   Wojska Polskiego 1B-13
Ładowanie...